Prihláška do tábora

Prihláška účastníka tábora (dieťa)
(Prosím pozorne vyplňte. Všetky údaje sú povinné.)

Meno

Priezvisko

Ulica

Číslo

PSČ

Mesto

Telefón

E-mail

Tábor

Termín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a so všeobecnými podmienkami platnými na rok 2016.