Práca u nás

Ak sa chceš pridať do nášho tímu a pracovať ako animátor, alebo vedúci tábora neváhaj a pridaj sa k nám.

 Predpoklady na animátora:

  • extrovertná povaha
  • športové a pohybové nadanie
  • zmysel pre humor
  • pozitívny vzťah k deťomPrihláška animátora
(Prosím pozorne vyplňte.)

Titul

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Telefónne číslo

E-mail

Adresa trvalého pobytu/ulica, číslo, PSČ, Obec/

Čo študuješ, alebo kde pracuješ?

Bol si už v tábore ako animátor?

Aké máš zručnosti, nadanie?

Aké máš záujmy?

Popíš svoje skúsenosti s prácou s deťmi.

Označením súhlasím s administratívnym spracovaním mojich uvedených osobných údajov pre účely výberového konania.